Lithotech
Διαβάστε τελευταία νέα σχετικά με την εταιρία

LITHOTECH OPEN HOUSE 17-18-19 Φεβρουαρίου 2017

H Lithotech σας προσκαλεί στην ανοιχτή έκθεση, Open House, που διοργανώνει στις εγκαταστάσεις της στην Παιανία, 20χιλ. Λεωφ.Λαυρίου, Παιανία, 19002.

Θα παρουσιαστεί μια καινούργια σειρά μηχανημάτων εκτυπωτικών & μετεκτυπωτικών εργασιών που καθετοποιούν την παραγωγική διαδικασία μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος.

 

Στο Open House θα έχετε την ευκαιρία να δείτε μηχανήμτα σε γραμμή παραγωγής και να παρακολουθήσετε απο κοντά λύσεις όπως:

 • Πίκμανση και Δίπλωμα με χαρτί βάρους 400γραμ.
 • Χάραξη και Κοπή ετικέτας ή αυτοκόλλητου, χωρίς καλούπια
 • Δημιουργία τετραδίου
 • Εκτύπωση UV σε σκληρά υλικά και με ύψος ως 30εκ.
 • Πλαστικοποίηση με υλικά πλαστικοποίησης Derprosa


Θα χαρούμε να σας παρουσιάσουμε όλες τις καινοτόμες λύσεις που έχει να προτείνει η εταιρία μας και να συζητήσουμε απο κοντά κάθε νέα προοπτική συνεργασίας.

 

 

Φωτογραφίες
DRUPA 2106: H παρουσία μας στην Drupa 2016 - Χάρτης Περιπτέρων Συνεργατών

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης DRUPA 2016, θα είμαστε στα περίπτερα των συνεργατών μας, όπου θα είναι ιδιαίτερη η χαρά μας να σας υποδεχθούμε και να σας παρουσιάσουμε καινούργια μηχανήματα που θα αναδείξουν τις ιδέες σας και θα δώσουν επιπλέον αξία στα προιόντα σας.

Φωτογραφίες
Lithotech: Ενημέρωση για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις και αφορά στην επιδότηση για τον εκσυγχρονισμό τους, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Οι επιχειρήσεις έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ και ημερομηνία ίδρυσης πριν τις 31/12/2015.

 • Ο εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση πρέπει να είναι καινούργιος.

 • Οι επιχειρήσεις είναι ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, Συνεταιρισμοί ή ΚΟΙΝΣΕΠ

   

  Χρηματοδοτικό Σχήμα:

  Επιδότηση 40% (+10%= 50% εφόσον γίνει πρόσληψη νέου προσωπικού με ΙΚΑ)

Προκαταβολή 40% της επιδότησης με την έγκριση

 

Τι χρηματοδοτείται:

 • Κτηριακές εργασίες ανέγερσης ή αναβάθμισης ή και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και εξοικονόμησης ενέργειας (δαπάνες έως το 40% του συνολικού Π/Υ)

 • Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός (δαπάνες έως το 90% του συνολικού Π/Υ)

 • Επαγγελματικό όχημα

 • Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας (Φωτοβολταϊκά / μικρής κλίμακας ΑΠΕ κ.α.)

 • Λογισμικό (ERP, CRM κ.α.) και εξοπλισμός μηχανογράφησης

 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων κατά CE

 • Μελέτη και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων ISO 9001, 14001 κ.α.

 • Σχεδιασμός νέων προϊόντων, ετικέτας και συσκευασίας,

 • Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

 • Συμμετοχή για πρώτη φορά σε έκθεση

 • Δημιουργία ή αναβάθμιση υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου

 • Παρακολούθηση και διοίκηση του επενδυτικού σχεδίου

 • Μελέτες benchmarking, reengineering, marketing plan, εξοικονόμησηςενέργειας

 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου και νέου προσωπικού (έως 2 άτομα συνολικά) πλήρους απασχόλησης και έως 12.000€ ανά άτομο

   

  Προϋπολογισμός πρότασης:

  Από 15.000 € έως 200.000 €

  Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: από τις 11/02/2016

   

  Χρονοδιάγραμμα δράσης: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Επισημαίνεται ότι τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει πραγματοποιηθεί στο πρώτο έτος υλοποίησής.

  Έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής: θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016.

  Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.05.2016.

Φωτογραφίες